სიახლეები

WG Techno-მ მიიღო ISO სერტიფიკატი!

WG Techno-მ (წყლის და გაზის ტექნოლოგიები), რომელიც აწარმოებს პოლიეთილენის მილებს და ყიდის სარწყავ სისტემებს, მიიღო საერთაშორისო სტანდარტის ISO სერტიფიკატი!!!

ISO 9001 არის საერთაშორისო სტანდარტები, რომელიც ორგანიზაციისა და საწარმოს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემისადმი მოთხოვნებს აღწერს და ხაზს უსვამს კომპანიის პრესტიჟულობას.

ISO გადაწყვეტილებებს კონსენსუსის საფუძველზე იღებს და მიზნად არა მხოლოდ მეწარმეების, არამედ საზოგადოების დაკმაყოფილებას ისახავს. ISO-ს სტანდარტები მთელს მსოფლიოშია მიღებული და ხარისხის სინონიმად მიიჩნევა.

 

 

 

მოითხოვე პროექტი