პროდუქცია

90*6000 მმ სარწყავი სისტემის მილი 6 ატმ

სწრაფჩამკეტი მილი სწრაფჩამკეტი მილი
ფასი: 30.25ლ
მოითხოვე პროექტი